Klubbutviklingskvelden den 29/9 - de 3 V'ene - flott tilbakemelding frå idrettskretsen

Postet av Ål IL den 12. Okt 2021


Hanne-Kristin B. Kvarme, Rådgiver i Viken idrettskrets sendte oss følgende fine e-post etter klubbutviklingskvelden:


Det ble en veldig bra kveld hos dere i går sett med en klubbveileders øyne! Super innledning med intervjurunden! Det som ble sagt der minte forsamlingen på hvor bra det er å være i Ål IL og hvorfor dere er medlemmer i nettopp dette idrettslaget. Med denne åpningen kom vi fort inn i riktig modus for videre jobbing med de 3 V´ene. Det var flott at dere hadde en god blanding av folk fra ulike grupper og med ulik alder. Alltid et pluss å ha med ungdommer i slike prosesser.

 

Jeg legger ved presentasjonen, deltakerlista og PDF av det som kom opp på Mentimeter. Dette er grunnlaget for hva dere drøftet og hva dere kom fram til. Kort oppsummert var det følgende V´er som gikk av med seieren:

 

Verdier

 • Inkluderende
 • Idrettsglede
 • Samhold
 • Mestring

 

Visjon

Ål IL – noe for enhver

 

Virksomhetsidé

Ål IL – variert aktivitet for alle hele året gjennom godt samarbeid

 

Nå er neste skritt å beskrive kort hva dere legger i ordene. Hva betyr «inkluderende» osv for dere? Styret bestemmer seg for hvem som skal gjøre det. Dette er ikke en tidkrevende oppgave, men lurt å gjøre så fort som mulig....mens kvelden sitter friskt i minne.

 

Jobben med å implementere dette videre i idrettslaget kan vi snakkes om på neste samling. Det er mange morsomme måter å gjøre det på.

 

Bra jobba så langt! 😊

 -----

Presentasjonen: 

Velkommen til klubbutvikling!.pdf

 
0 Kommentar

Vil DU være med å stake ut kursen for Ål IL? Velkommen til Sundrehall 29/9 kl. 18:00 - 20:30.

Postet av Ål IL den 23. Sep 2021

Her er invitasjon til til en spennende og sosial kveld: Invitasjon 29.09.2021.pdf

Dette er ein del av prosjektet som er satt i gang i Ål Idrettslag med støtte frå:

Ål kommune

Sparebankstiftelsen Hallingdal

og midler fra Liatoppen skisenter, ÅL IL Fotball og ÅL IL Hovedlag.

Ola Opheim hadde følgende presentasjon av prosjektet for SUKO 21.9.2021: SUKO 21.09.20021.pdf0 Kommentar

Klubbkveld for medlemmer hos Intersport!

Postet av Ål IL den 31. Aug 2021


Intersport full kolleksjon blir liggende i butikken tom. lørdag 11. september, så bare stikk innom i åpningstida ellers om du ikke rekker torsdagen.


Intersport appen er ikke klar for bruk enda, så vi må bestille direkte hos Intersport på Ålingen, ny kolleksjon følger i vedlagte katalog. 

Katalog:  Ål IL Klubbkatalog september 2021.pdf


Bestillinger kan skrives på skjema i katalogen og leveres Intersport.0 Kommentar

Me treng rydde- og vaskehjelp på klubbhuset

Postet av Ål IL den 14. Jun 2021

Er det nokon som er interessert i rydde- og vaskejobb 1-2 timer per veke på klubbhuset på Bråta.

Lønn etter avtale.

Meld interesse til post@aalil.no innan 21.06.2021.


0 Kommentar

ANNONSE - 1-ÅRIG PROSJEKTOPPDRAG

Postet av Ål IL den 9. Mar 2021

         

Ål idrettslag og Liatoppen Skisenter skal starte eit 1-årig fellesprosjekt for
planlegging, finansiering og systematisering av felles administrasjon og leiing
av laga og arenane.
Tilsvarande prosjektutgreiing er allereie etablert for rekneskapssystem og rutinar.
Ved Liatoppen skisenter er det allereie etablert eit samarbeid mellom idrettslaga
i Fjellet, Torpo, Ål og Ål Skiskyttarlag som eigarar av anlegget.
Skiskyttarstadion og langrennsarenaen er ein godkjent nasjonalarena med
mange store renn som NM og Norgescup.
Ål Idrettspark, Bråta er sjølveigd hovudarena for Ål IL med sine 9 grupper,
der fotballgruppa er den største og initiativtakar til utvikling av anlegget med
to kunstgrasbaner, treningsbaner, tennisbaner, friidrettsbaner og
 Elvelangsarenaen som går gjennom heile anlegget.

                              1-ÅRIG PROSJEKTOPPDRAG
Ål IL og Liatoppen vil leige inn ein prosjektleiar inntil 60 % med mogleg
 oppstart 15. april 2021 og eitt år fram i tid, for å avklare korleis:

 • Styrke samarbeidet mellom idrettslaga og mellom arenaer.
 • Tydeleggjere profilen og forsterke haldningsskapande arbeid.
 • Styrke profil ved anlegg og arenaer for å auke sponsorinntekter.
 • Styrke Ål som arrangementskommune og synleggjere anlegg og arenaer.
 • Lette rekrutteringa til friviljug arbeid.
 • Hindre fråfall i aldersgruppa 13-16 år.
 • Fritidserklæringa: Alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og
  økonomiske situasjon skal ha moglegheit til å delta jamleg i minst
   ein organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.
 • Utvide tilbodet til vaksne brukargrupper.
 • Støtte opp om målsettinga for folkehelse i Kommuneplanen.
 • Organisere web og e-post.

Prosjekthonorar etter avtale.
Interesserte prosjektleiarar bes søkje/melde interesse innan 22. mars til
Svein T Furuhaug: på e-post Svein.Furuhaug@aal.kommune.no mobil 915 18 610
 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline