Årsmøte 2019

Postet av Ål Idrettslag den 24. Feb 2019

Årsmøte 2019

Tid: Mandag 4.mars kl 19.30

Sted: Gamlestugu Søre Sørbøen (hjå Sigrid og Steingrim Roen)


Saksliste: 

1. Val av møteleiar

2. Val av referent

3. Årsmelding 2018

4. Rekneskap 2018

5. Budsjett 2019

6. Val 

7. O-lefsa
    - fortsette med denne?

8. Turorientering ” 10 Turfavoritter ”

9. Kartsituasjon
    - kart på Torpomoen?

10. Rekruttering
     - hva gjør vi?

11. Terminlista 2019
      - Treningsløp - fortsette som i fjor på onsdager og lang sommerferie?
      - Nær o-løp
      - Hallingdalsmeisterskap individuelt
      - Utfordring med løypeleggere

12. Innkomne/aktuelle saker. Årsmøte 2018 m/referat

Postet av Ål Idrettslag den 2. Feb 2018

Årsmøte 2018

Tid: Tirsdag 20.febr kl 19.30

Sted: Gamlestugu Søre Sørbøen (hjå Sigrid og Steingrim Roen)

Referat: klikk her

Saksliste:

1. Val av møteleiar

2. Val av referent

3. Underskriving protokoll

4. Årsmelding 2017

5. Rekneskap 2017

6. Budsjett 2018

7. Val

8. O-lefsa

9. Turorientering ” 10 Turfavoritter ”

10. Kartsituasjon

11. Heimesida

      Trenger en backup

12. Rekruttering

      Forslag om å bruke to torsdager til rekruttering - på sprintkart

      Forslag om å delta på idrettsskole (rett etter skolen - fra 4. til 7.klasse)

13. OCAD - sette dato for kursing på løypelegging

14. Terminlista 2018
      Treningsløp - skal vi redusere antall løp? Forslag om ferie fra og med 19.juli til og med 9.aug
      Nær o-løp
      Hallingdalsmeisterskap i stafett

      Utfordring med løypeleggere

15. Innkomne/aktuelle saker.Årsmøte Ål orientering m/referat

Postet av Ål Idrettslag den 15. Feb 2017

Årsmøte 2017

Referatet finn de her

Tid: Onsdag 15. mars kl 19.00

Sted: Gamlestugu Søre Sørbøen (hjå Sigrid og Steingrim Roen)

Saksliste:

1. Val av møteleiar

2. Val av referent

3. Underskriving protokoll

4. Årsmelding 2016

5. Rekneskap 2016

6. Budsjett 2017

7. Val

8. O-lefsa

9. Turorientering ” 10 Turfavoritter ”

10. Kartsituasjon

11. Heimesida

12. Rekruttering

13. OCAD

14. Terminlista 2017
Treningsløp
Nær o-løp
Hallingdalsmeisterskap
KM i Hemsedal

15. Innkomne/aktuelle saker.Årsmøte Al IL - orienteringsgruppe 2016

Postet av Ål Idrettslag den 29. Jan 2016

Det blir årsmøte i gamlestugu hos Sigrid og Steingrim Roen onsdag 17.februar kl 19:30.

Saksliste:


1. Val av møteleiar

2. Val av referent

3. Underskriving protokoll

4. Årsmelding 2015

5. Rekneskap 2015

6. Budsjett 2016

7. Val

8. Nytt fra ÅL IL

9. O-lefsa

10. Turorientering ” 10 Turfavoritter ”

11. Kartsituasjon

12. Heimesida

13. Kurs

14. Innkomne/aktuelle saker.


For styret Knut Ivar Vestli