Forsikringer

Ål idrettslag har sine forsikringer i Sparebank 1 Hallingdal/Valdres. Dette gjelder hus, innbo og yrkesskader.
I tillegg har idrettslaget tegnet klubbforsikring i If.
Denne forsikringen inneholder ansvarsforsikring, produktansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring,
styre- og ledelsesforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.

 Avtalene er tilgjengelige for medlemmer i dokumentarkiv.

 

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
eller som deltar i organisert aktivitet i lagets regi, er forsikret i If.
Barneidretts-forsikring gjelder for barn frem til datoen de fyller 13 år.
Her kan du lese mer om forsikringen.
Skademelding idrett/barneidrett

Alle skader som oppstår av utøvelse av idrett i regi av Ål idrettslag skal meldes inn elektronisk her.