Nøkler

For eksterne leietakere:

Ved avtalt leige fås nøkler til klubbhus og eventuelt garderober ved å kontakte Lasse Hasløv, 413 19 294.


For fotballgruppa og gruppene ellers i Ål idrettslag: 

Nøkler til  garderobene i kjelleren i klubbhuset på Bråta får du ved å kontakte Nils Egil Vedvik 992 87 878. 

Boder i uthus har nøkkelboks med kode som ansvarlige for aktuelle grupper (fotball, orientering, langrenn skal være kjent med).