Skuleløp

Arrangør: Løpebane

Tid


Beskrivelse

TV-aksjonskomiteen på Ål ønsker å arrangere skuleløp for alle skulene på Ål 27. september, og ønsker å låne friidrettsbanen denne dagen frå kl. 9.00-14.30.

Går det bra?


Med venleg helsing

Turid Hilde Gåsbakk

dagleg leiar Ål frivilligsentral