Fotballcupar 2022

Postet av Ål IL - Fotball den 12. Mar 2022

ÅL Cup er ei viktig inntektskjelde for ÅL IL fotball. Det er difor viktig for ÅL IL fotball at våre lag deltek og er synlege på eit breitt utval fotballcupar. Snarvegen Anbefalte fotballcupar under menyen Cuper og kamper viser dei cupane ÅL IL tilrår og har god erfaring med.

Link til meny: Anbefalte fotballcuper

For 2022 er dato for dei ulike arrangementa følgjande: